Teknologkårens verksamhet är uppdelad i tre ben - Utbildning, Näringsliv och Fritid. Nedan finns en kort sammanfattning av vårt arbete inom dessa områden:


Utbildning

Vi har studieråd på de olika sektionerna som kontinuerligt arbetar för att hålla en hög kvalitet på vår utbildning. Dessutom ser vi till att det finns med studenter i LTH:s beslutande organ, och på många sektioner erbjuds det studiekvällar. Genom samarbetsorgan som LUS (för kårerna i Lund), Reftec (för Sveriges 7 största teknologkårer) och SFS (för Sveriges studentkårer) ger vi våra medlemmar en röst ända upp på regeringsnivå.


Näringsliv

Varje år anordnar Teknologkåren södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa ARKAD. Vi erbjuder också företagsföreläsningar, branschkvällar och andra events för att vi studenter ska få så bra kontakt med näringslivet som möjligt.


Fritid

På LTH behöver vi ofta plugga hårt. För att orka med det gäller det att vi har roligt! Teknologkåren anordnar många aktiviteter under året - baler, pubkvällar och buggkurser är bara några exempel. Sektionerna erbjuder många fester men också idrottsaktiviteter och caféverksamhet. Dessutom finns det många föreningar knutna till Teknologkåren som sysslar med allt från klätterväggar till spelkvällar.f e m v a k d Dokt n w i