Nu finns nomineringarna ute till posterna som ska väljas på valfullmäktige den 31 mars. Motkandidatur till poster som har kandidater ska vara Talman (talman@tlth.se) till hands senast fredag 29 mars kl 12.00. Se nomineringarna här.