Härmed utlyses posterna som ska väljas på Valfullmäktige den 31 mars 2019.

De poster som ska väljas är heltidare, kårstyrelse, utskottsordföranden, sakrevisorer, chefredaktör för Pålsjö Ängsblad och studeranderepresentanter. 

Information om posterna som ska väljas samt länk till ansökningsformuläret finner du på tlth.se/lediga. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Har du frågor om valet eller om posterna så får du gärna kontakta någon av heltidarna, se tlth.se/heltidare för kontaktuppgifter, eller styrelseordförande på so@tlth.se.

Poster som ska väljas:
Kårordförande
Generalsekreterare
Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Utbildningsansvarig för externa frågor
Studiesocialt ansvarig
Pedell
Näringslivsansvarig 
Kårstyrelsens ordförande
Ledamot i Kårstyrelsen
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad 
Sakrevisor
Sakrevisorssuppleant
Arkivutskottets ordförande 
Tackmästeriutskottets ordförande
IAESTE-ordförande
BEST-ordförande
Head of International Introduction 
Ledamot i LTHs styrelse (2o, 2s) 
Ledamot i LTHs ledningsgrupp för grundutbildning (2o, 2s)
Ledamot i LTHs ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald (1o, 2s) 
Ledamot i LTHs husnämnd (2s) 
Ledamot i LTHs biblioteksnämnd (1o, 2s) 
Ledamot i LTHs forskarutbildningsnämnd (2o, 3s) 
Ledamot i LTHs forskningsnämnd (2o, 3s)