Sveriges förenade teknologkårer REFTEC delar årligen ut priset Reftecs stora pris till den eller de som ”​ främjat svensk teknikutveckling, som genom pedagogiska insatser verkat för de tekniska vetenskapernas studium eller som verkat såsom föredöme för svenska arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och/eller naturvetarstudenter.​”

Bland tidigare vinnare finns LEGO, Volvo Personvagnar, Skypes grundare, Radioprogrammet Institutet och TV-programmet Hjärnkontoret. 

Vinnare av Reftecs stora pris 2018 är skaparna av Inga Ingenjör, Andrea Pettersson och Malin Yngvesson! 
Bokens mål är att nå ut och inspirera barn, oavsett bakgrund, till teknik och naturvetenskapliga ämnen! Boken riktar sig till barn mellan 5 och 9 år. För sina insatser till att inspirera och väcka ungas intresse för teknik och naturvetenskap är det med stolhet som Reftec överlämnar Reftecs Stora pris 2018 till Andrea Pettersson och Malin Yngvesson! 

För mer information om priset eller frågor vänligen kontakta 
Patrik Gustafsson, Kårordförande Teknologkåren vid LTH
070-418 79 21 alt ko@tlth.se