Examensringarna

När man tagit ut sin examen kan man skaffa LTHs ring. Det finns en ring för civilingenjörsexamen, en för doktorsexamen och en för brandingenjörsexamen. 

Civil- och brandingenjörsringar

För dessa ringar krävs att du varit medlem i Teknologkåren under hela din studietid.

När du får ut ditt examensbevis från LTHs kansli i Kårhuset går du förbi Teknologkårens expedition, eller mailar ett intyg på att du tagit ut din examen till expen@tlth.se , där det kontrolleras att du varit medlem i Kåren under hela din studietid. Om du har varit det lämnas ett ringintyg, med vilket du kan skaffa ringen, ut. Har du haft studieuppehåll eller varit utomlands skall du meddela detta så att du inte hindras att få ut din ring av denna anledning.

När du har ditt ringintyg kan du beställa din ring hos silversmeden Birger Pellas. Pellas är den som ursprungligen designat ringarna och han har sin silversmedja på Adelgatan 15 i Malmö, tel 040-790 39. Ringen kan även beställas hos silversmed Ellen Hammer på Klostervägen 80, RYDEBÄCK, tel 042–221732. Läs mer om ringen och Pellas här.

Det är olika lång väntetid för att få sin ring efter beställning. Som minst är det tre veckor, medan det tidigt på våren kan vara mycket längre.

Doktorsringar

Tillvägagångssättet när man skall ha en doktorsring är litet annorlunda. Man behöver nämligen inte ha något ringintyg från Teknologkårens expedition. All man gör är att ta med sitt examensbevis till Birger Pellas och beställer. Det är dock viktigt att ringen beställs i god tid. Ringen behövs inte förrän vid promoveringen i maj, men det brukar vara väldigt många som beställer sina ringar då, vilket gör att det kan bli svårt att få dem klara i tid. Beställ därför ringen direkt efter disputationen. Du behöver inte hämta ut den förrän promoveringen.

Lite tips till dig som ska skaffa ring

Prova inte ut storleken hemma med måttband! Testa antingen hos Pellas eller hos någon annan silversmed för att vara säker på att få rätt storlek.

Om du tar ut examen ett år och beställer ringen ett annat år, se till att du får rätt examensår ingraverat i ringen.

Informera eventuellt givmilda släktingar om att det inte går att skaffa den äkta ringen hos någon annan än Pellas för att undvika att få en felaktig ring.

Se till att du har varit medlem i Teknologkåren under hela din studietid då du skall hämta ut ett ringintyg hos Teknologkåren. Har du inte varit medlem bör du ha ett intyg som visar att du har haft anledning att inte vara medlem.

f e m v a k d Dokt n w i