På den här sidan kan du se vilka poster som just nu är lediga. Postbeskrivningar till samtliga poster hittar du här.

Är du sugen på att engagera dig, men vet inte var du vill göra? Eller har du frågor om valprocessen? Kontakta ko@tlth.se så ska vi hjälpa dig att få svar!

Förtroendevalda poster - Valfullmäktige 2020

Titel

Antal

Utskott

Sista ansökningsdag

Mandatperiod

Ansök

Kårordförande**1

Kårstyrelsen

2020-03-15
20/21

Ansök här

Generalsekreterare**1

Teknologkåren centralt

2020-03-15
20/21
Ansök här
Huvudansvarig för utbildningsfrågor**1

Utbildningsutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
Utbildningsansvarig för interna frågor**
1

Utbildningsutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
Utbildningsansvarig för externa frågor**
1

Utbildningsutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
Studiesocialt ansvarig**
1

Utbildningsutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
Pedell**
1

Husutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
Näringslivsansvarig**
1

Näringslivsutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
Kårstyrelsens ordförande
1

Kårstyrelsen

2020-03-15

20/21
Ansök här

Ledamot i Kårstyrelsen

6

Kårstyrelsen

2020-03-15
20/21
Ansök här
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad

1

Pålsjö Ängsblad

2020-03-15
20/21
Ansök här
Sakrevisor
2

Teknologkåren centralt

2020-03-15
20/21
Ansök här
Sakrevisorssuppleant
2

Teknologkåren centralt

2020-03-15
20/21
Ansök här
Arkivutskottets ordförande
1

Arkivutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
Tackmästeriutskottets ordförande
1

Tackmästeriutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
IAESTE-ordförande
1

IAESTE

2020-03-15
20/21
Ansök här
BEST-ordförande
1

BEST Lund

2020-03-15
20/21
Ansök här
Head of International Introduction
1

Nollningsutskottet

2020-03-15
20/21
Ansök här
ledamot i LTHs styrelse
2o, 2s

LTHs styrelse

2020-03-15
20/21
Ansök här
ledamot i LTHs ledningsgrupp för grundutbildning
2o, 2s
LTHs ledningsgrupp för grundutbildning
2020-03-15
20/21
Ansök här
ledamot i LTHs ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald
1o, 2s
LTHs ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald
2020-03-15
20/21
Ansök här
ledamot i LTHs husnämnd
2s
2020-03-15
20/21
Ansök här
ledamot i LTHs biblioteksnämnd
1o, 2s

LTHs biblioteksnämnd

2020-03-15
20/21
Ansök här
ledamot i LTHs forskarutbildningsnämnd

2o, 3s

LTHs forskarutbildningsnämnd

2020-03-15
20/21
Ansök här
ledamot i LTHs forskningsnämnd

2o, 3s

LTHs forskningsnämnd

2020-03-15
20/21
Ansök här


**Arvoderad hela mandatperioden motsvarande CSN

* Posten är arvoderad

o = ordinarie ledamot

s = suppleant


Förtroendevalda poster - Vakanta

Titel

Antal

Utskott

Sista ansökningsdag

Mandatperiod

Ansök

Ledamot i Valberedningen
4Valberedningen2019-04-15
2019
Ansök här
Valnämndens ordförande
1
Valnämnden2019-04-15
2019
Ansök här
Ledamot i Valnämnden

Valnämnden2019-04-15
2019
Ansök här
Utbildningsansvarig för externafrågor1
2019-05-31
HT19-VT20

Nollningsutskottet

Nollningsutskottet består av Nollegeneral, Nolleamiral och Øverstar som ansvarar för att planera och genomföra Teknologkårens centrala nollningsevenemang samt samordna sektionernas nollningar. 

Ansök till nollningsutskottet här!

Informationsutskottet

Informationsutskottet ansvarar för att sprida information om Teknologkårens verksamhet till medlemmarna. Detta görs både genom att utveckla hemsidan, att fota och redigera bilder på våra evenemang och att skapa marknadsföringsmaterial i olika former. 

Ansök till informationsutskottet här!

Projektgruppen för ARKAD

Projektgruppen för ARKAD är de, som tillsammans med Projektledaren, planerar mässan under hela året och som spelar en viktigt roll för att skapa en lyckad mässan. Det finns flera olika poster inom Projektgruppen med olika ansvarsområden och man får även möjligheten att leda sina egna team och utveckla sina egna ledarskapsfärdigheter.

Ansök till Projektgruppen för ARKAD här!

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet arrangerar en mängd olika fritidsaktiviteter för alla medlemmar på Teknologkåren; bland annat danskurser, pubar och baler. 2019 är det även dags för tandem igen efter ett års uppehåll. I aktivitetsutskottet finns poster för alla smaker!

Ansök till aktivitetsutskottet här!

Tackmästeriutskottet

Ta möjligheten att gå med i ett av Teknologkårens roligaste och mest uppskattade utskott, Tackmästeriutskottet! Tackmästeriutskottet anordnar en brokig samling tackaktiviteter för både funktionärer på Kåren centralt och för alla sektionernas funktionärer samt ansvarar för Kårens medaljer och andra förtjänsttecken genom Medaljkommittén.

Ansök till Tackmästeriutskottet här!

BEST Lund

BEST, Board of European Students of Technology, är en internationell organisation som ständigt växer. I dagsläget finns vi på nästan 100 universitet runt om i Europa. BEST arbetar för att teknologstudenter ska kunna vidga sina vyer och möta studenter från andra universitet i Europa.

Ansök till BEST här!

Utskottsfunktionär 

Ansökan kan ske löpande under mandatperioden så länge det finns lediga poster.

Titel

Antal

Utskott

Mandatperiod

Ansök

Jobbare för Puben Puben
Aktivitetsutskottet2018

Ansök här

Fotograf2Informationsutskottet2019Ansök här
Pubmästare1Aktivitetsutskottet2019

Ansök här

Proud Tech Direktör1Aktivitetsutskottet
2019Ansök här
F1 RöjareAktivitetsutskottet
2019Ansök här
Tandemgeneral1Aktivitetsutskottet
2019Ansök här
Sångarstridsgeneral1Aktivitetsutskottet
2019Ansök här
Sångarstridsöverste
Aktivitetsutskottet
2019
Ansök här
Øverste

Nollningsutskottet
2019Ansök här
Filmare
Informationsutskottet2019

Ansök här

Utvecklare
Informationsutskottet2019

Ansök här

Webbansvarig
Informationsutskottet
2019Ansök här
External Systems Manager1ARKAD2019Ansök här
Internal Systems Manager1ARKAD2019Ansök här
Proud Tech Direktör1Aktivitetsutskottet2019Ansök här
Proud Techare
Aktivitetsutskottet
2019
Ansök här
Jubilar
Aktivitetsutskottet
2019
Ansök här
Pubadept
Aktivitetsutskottet
2019
Ansök här

* Posten är arvoderad
f e m v a k d Dokt n w i