KFS Studentbokhandel ägs till 100 % av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola LTH, och finns fysiskt på Studiecentrum John Ericssons väg 4 mittemot Kårhuset.

KFS i Lund AB startades 1972 som ”Kompendieförmedlingen Sigma” (KFS), som en integrerad del av Teknologsammanslutningen vid LTH (numera Teknologkåren). I början var verksamheten inriktad på att framställa kompendier i eget tryckeri.

Sedan 2009 är KFS en renodlad bokhandel med förlagsverksamhet.

I KFS Studentbokhandel finner du kurslitteratur, kompendier och annat studiematerial. KFS erbjuder även ett brett sortiment av kontorsmaterial Vårt sortiment är primärt inriktat mot LTHs studenter men vi har även viss litteratur till andra studenter vid Lunds Universitet.

Målsättningen för KFS är att det ska finnas litteratur för samtliga studenter på LTH till förmånliga priser.

KFS studentbokhandel har anpassade öppettider när studenterna bedriver ordinarie studier vid LTH så som läsveckor och tentaveckor.

KFS vill göra det enkelt och säkert för studenterna att införskaffa sitt studiematerial under parollen ”one shop, one stop”.

Kurslitteratur

KFS Studentbokhandel tillhandahåller kurslitteratur, svenska och utländska förlagsböcker, kompendier och annat studiematerial.

KFS har sedan många år ett sammarbete mellan lärare vid närliggande institutioner vilket gör det enkelt att anpassa kurslitteratur t.ex. i form av bokpaket.


KFS säljer din begagnade litteratur

Så fungerar det:

1. Besök bokhandeln och registrera dig

2. Värdera och lämna in boken.

3. Vi tar emot en upplaga äldre än aktuell kurslitteratur.

4. Boken blir såld och du får betalt.


Kommissionsförsäljning

KFS tillämpar kommissionsförsäljning, vilket innebär att du äger boken tills den har blivit såld. När boken är såld meddelar vi dig och du får betalt för din bok. KFSs provision är 22 %.


Hur bestäms priset?

Det är alltid du som själv anger priset, som lämpligen sätts i förhållande till skick, nypris och upplaga.


Prisklasser relativt nypriset:

Nyskick Boken är i nyskick 60%

Godkänt Boken är kantstött och har överstrykningar 50%

Slitet skick Boken är kantstött med många överstrykningar 40%


Inlämningsvillkor

Kunden ger KFS exklusiv rätt att under 2 månader sälja boken. Om kunden vill avbryta uppdraget tidigare debiteras 30 kr/bok. Kunden har rätt att återhämta osålda böcker efter 2 månader men senast inom 12 månader från inlämnandet. Efter ca 11 månader skickas ett e-mail till kunden med ett meddelande om att tiden snart har gått ut. Efter 12 månader kastas böcker som inte har hämtats ut eller sålts.


Utbetalning

När boken är såld skickar KFS ett mail till din e-mailadress. Du kommer in i butiken själv eller genom ett ombud med fullmakt och hämtar ut dina pengar.


Detaljerad information om avtal

Kontakta butiken för mer information om andrahandsförsäljningen.

Kompendier

Genom KFSs integrerade förlag hanterar vi kontakter och royaltyavtal med författare och institutioner vid Lunds Universitet.

Kontorsmaterial

KFS erbjuder ett brett sortiment av kontorsmaterial. Vid förfrågan tar vi gärna hem produkter om så är möjligt.

Profilprodukter

I samarbete med Lunds Universitets tillhandahåller KFS vissa av LUs profilprodukter främst T-shirt och tröjor

Hemsida

www.kfsab.se

 

Ingrid Lamberg
VD KFS i Lund AB

f e m v a k d Dokt n w i