Teknologkåren är uppdelad i elva sektioner; fristående föreningar som är nära knutna till Teknologkåren. Sektionerna omfattar ett eller flera utbildningsprogram och har hand om frågor som är specifika för de egna programmen. De bedriver i stort sett samma sorts verksamhet som Teknologkåren, men i de flesta fall i något mindre skala och med en mer specifik målgrupp.

Sektionerna räknas för det mesta upp i kronologisk ordning i förhållande till när de grundades. Nedan finns länkar till deras respektive hemsidor, där du kan läsa mer om dem.
F-sektionen

Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Teknisk Nanovetenskap samt masterprogrammen Photonics och NanoscienceE-sektionen

Elektroteknik, Medicin och Teknik samt mastersprogrammen System-on-Chip samt Wireless Communication


M-sektionen

Maskinteknik och Maskinteknik med Teknisk DesignV-sektionen

Väg- och Vattenbyggnadsteknik, Lantmäteri, Brandingenjör samt Riskhantering

A-sektionen

Arkitektur och Industridesign samt masterprogrammet Sustainable Urban Design


K-sektionen

Kemiteknik, Bioteknik samt masterprogrammen Biotechnology och Food Technology and Nutrition


D-sektionen

Datateknik och Informations- och Kommunikationsteknik

Dokt-sektionen

Doktorand på LTH


Ing-sektionen

Högskoleingenjör samt Tekniskt basår och Teknisk bastermin
Ekosystemteknik samt masterprogrammet Water Resources

I-sektionen

Industriell Ekonomif e m v a k d Dokt n w i