Gasquesalen är Teknologkårens största samlingslokal. Här ryms upp till 700 dansande eller 350 sittande gäster. Gasquesalen är en flexibel lokal med en stor mängd teknisk utrustning till förfogande.

Salen lämpar sig för allt från middagar med dans till mässor. I direkt anslutning finns ett industrikök med diskrum, kylrum, stekbord och en modern industriugn i fullhöjd.

Fast monterat i salen finns en projektor med motoriserad duk samt ljudsystem för tal och scenuppträdande. Det finns även en discorigg med ljud och ljus för stora och små eftersläpp.

Prissättning för samtliga lokaler och utrustning går att hitta här.

Bokningskalender

I Bokningskalender kan du se ifall Gasquesalen är bokad eller ledig.

Kontakt

Vill du hyra Gasquesalen ska du ta kontakt med pedellen på pedell@tlth.se.

f e m v a k d Dokt n w i