Utbildningsbevakning

Teknologkårens centrala funktion är utbildningsbevakning. För att vi ska få vara en studentkår måste vi kontinuerligt utvärdera och ta in studenternas åsikter i frågor om utbildningen, och representera studenterna i Högskolans beslutande organ.

Detta gör vi genom kårens Utbildningsutskott, och sektionernas studieråd. Det betyder även att LTH inte kan ändra saker i utbildningen utan att förhandla med Teknologkåren. På så sätt fungerar vi som ett fackförbund för studenter.

Det betyder även att LTH inte kan ändra saker i utbildningen utan att förhandla med Teknologkåren.

Utöver utbildningsbevakning bedriver vi politisk påverkan på nationell nivå. Vi representerar LTHs studenter gentemot de andra studenterna i Lund, Lunds studenter gentemot de andra studenterna i Sverige och Sveriges studenter gentemot Riksdag och Regering.

Inflytande

Teknologkåren tror starkt att ett aktivt studentinflytande i LTHs organisation är berikande både för LTH och för alla studenter.Ju fler studenter som är insatta i ärenden, desto fler studenter som får ta del av information och ju fler studenter som erbjuds möjligheten att påverka - desto bättre. LTHs studenter är till och med berättigade representation i alla LTHs beslutande och beredande organ med stöd av svenska lagen.

Kåren driver - bland annat men inte uteslutande - införandet av saker som etik, E-lärande och alternativa examinationsformer i utbildningen

TLTH bedriver påverkansarbete genom sektionernas studieråd i samarbete med Kårens Utbildningsutskott. Sektionerna ansvarar för bevakningen av de egna programmen och kårens Utbildningsutskott ansvarar för övergripande studiebevakning, samordning och att alla studenters röst kommer till tals. 

Studeranderepresentanter

För att kunna bedriva bra studiebevakning så har Utbildningsutskottet och studieråden hjälp av studeranderepresentanter. Varje år fylls upp till 300 platser med drivna studenter som vill förbättra sin utbildning eller studiesituation, eller helt enkelt driva igenom ett mindre projekt. 

Varje år fylls upp till 300 platser med drivna studenter som vill förbättra sin utbildning

Studeranderepresentanter har till sin hjälp Studeranderepresentantshandboken, en handbok som förklara individens roll i organisationen, och Kårens Studie- och Utbildningspolitiska åsiktsdokument, ett dokument där vi sätter våra åsikter om grundutbildning på pränt. Med hjälp av detta så arbetar vi gemensamt för att kvalitén på LTHs utbildningar förbättras. Kåren driver - bland annat men inte uteslutande - införandet av saker som etik, E-lärande och alternativa examinationsformer i utbildningen då vi tror att det ger en bättre utbildning. Ett exempel på lyckat påverkansarbete är att vi nu skriver våra tentor anonymt i förhållande till examinatorn.

TLTHs studeranderepresentanter samordnas även i kollegier och arbetsgrupper som ser till att vi har en enad front i vårt påverkansarbete; det är även en bra plattform för att utbyta erfarenheter. Kårens Utbildningsutskott ser till att dessa kollegier och arbetsgrupper rullar på!


Läs mer om vad Teknologkårens åsikter är i 

f e m v a k d Dokt n w i