Teknologkåren arbetar för att studenterna ska ha nytta av sin utbildning i framtiden, bland annat genom att skapa kontaktytor mot arbetslivet under studierna. Näringslivsarbetet bedrivs genom två underutskott:


Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet sköter Teknologkårens löpande näringslivsverksamhet. Vi erbjuder studenter kontakt med företag på många olika sätt. Från personliga möten genom kontaktsamtal och mindre kvällsevent till lunchföredrag och branschkvällar. Allt för att öka studenternas karriärmedvetenhet och hjälpa dem välja rätt väg in i arbetslivet.

Gillar du att ta ansvar, marknadsföra eller sälja så är detta utskott något för dig. Du kan driva egna projekt och kommer att få många nya kontakter. Hör gärna av dig om du tycker att detta låter intressant! 


ARKAD - Teknologkårens arbetsmarknadsdagar

13-14 november

ARKAD är södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa som anordnas av Teknologkåren varje år. Under två dagar i november besöker ungefär 200 företag och organisationer LTH för att få träffa alla intressanta studenter som utbildar sig här. Mässan är ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter i arbetslivet, diskutera intressanta examensarbete/sommarjobb/traineetjänster, samt få en glimt av vad framtiden som ingenjör/arkitekt/industridesigner har att erbjuda. I anslutning till mässan arrangeras det ett flertal spännande event, så som föreläsningar med inbjudna talare och besök på företag.

Mässan är ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter i arbetslivet

Ett engagemang i ARKAD är både givande och roligt! Du har som student vid LTH möjligheten att hjälpa till på många olika nivåer och på många olika sätt. Här finns ansvarsområden från projektgruppen som arbetar under hela året till värdar som hjälper till under mässdagarna. Arbetsuppgifter kan involvera allt från matlagning till företagskontakt. Den gemensamma nämnaren är så klart att allting är väldigt kul!

Är du intresserad av att engagera dig i ARKAD? Nedan finns ungefärliga rekryteringsperioder:

  • Projektledare: oktober/november
  • Projektgrupp: december/januari
  • Koordinatorer: april
  • Värdar: september

Om du vill läsa mer om ARKAD kan du göra det på vår egen hemsida, http://arkad.tlth.se


f e m v a k d Dokt n w i