Utöver sektioner och utskott har Teknologkåren en samling fria föreningar. Dessa organisationer som sköter sin egen verksamhet utanför Kåren, men som har blivit erkända av Kåren, och anses arbeta mot samma mål. Nämligen att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för medlemmar vid Teknologkåren.

De finns listade nedan:


Alumniföreningen

Alumniföreningen är till för dig som avslutat eller håller på att avsluta din utbildning. Föreningen erbjuder kontaktnätverk med alumner från ditt egna, såväl som andra program. Alumniföreningen är TLTH:s officiella och enda alumniförening. Föreningen anordnar sociala aktiviteter, gästföreläsningar, nyhetsbrev och mycket annat som stillar alla eventuella nostalgikänslor som kan uppkomma för de f.d. studenter som känner att studentlivet är för roligt att helt överge!


Jesperspexet

Jesperspexet är en spexförening i Lund med anknytning till både Akademiska föreningen (AF) och Teknologkåren (TLTH). Som en stolt del av Studentlund producerar Jesperspexet varje år god och oftast nyskriven underhållning, med föreställningar på AF-borgens stora scen i mitten av februari och början av september! På Jesperspexets scen står både tjejer och killar, och vi är ett trivsamt gäng på drygt 100 individer som varje år sammanstrålar och skapar spexhistoria!


Spegatspexet

Spegatspexet är en fristående studentförening och ett spex vid Lunds Universitet. Spegatspexet, även kallad Spegset, grundades hösten 2011 med visionen att producera regelbundna spexuppsättningar och att dess medlemmar ska känna att verksamheten är givande och intellektuellt, kreativt och socialt stimulerande.


Ingenjörer utan gränser på LTH

Ingenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och aktiviteter för att inspirera unga att bli ingenjörer.


Crux

Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker. Verksamheten startade 1987 och vi ligger ständigt i frontlinjen när det gäller kvalitet och säkerhet. Vårt mål är att förse våra kunder med kvalitativa utbildningar, tekniska lösningar samt produkter vid arbete på höjd.


Teknologkårens IF

Teknologkårens IF är en fristående förening som jobbar ideellt för att samordna sport och idrott för kårens medlemmar vid TLTH. I dagsläget har vi kontinuerlig verksamhet inom bland annat Innebandy, Fotboll och Ishockey.


Ingenjörer för undervattensteknik

IfU är dykföreningen på Lunds Tekniska högskola. Den återstartades under 97 efter att ha legat nere under en lång tid och har som mål att främja dykintresset hos studenter. Detta innebär givetvis att vi försöker dyka så mycket som möjligt och hålla nere priserna, men även att vi tex försöker bjuda in föredragshållare för att lära oss mer om allt som har med dykning att göra.


Ordenssällskapet FEMVAK'D

Ordenssällskapet FEMVAK'D bildades 1985, året efter teknologerna äntligen fick en egen kår, TLTH. Före 1984 ingick teknologerna i Lunds Studentkår och för att föra fram våra åsikter i deras deputerade (Fullmäktige) hade vi ett parti som hette FEMVAK, vilket senare döptes om till FEMVAK'D. Sista året vi var med i Lunds Studentkår hade vi 18 mandat i deputerade vilket gav oss stort inflytande i kårpolitiken. Det var dessa 18 som bildade ordenssällskapet.


LTH-kören

LTH-kören är en fri förening vid Teknologkåren i Lund och dess officiella kör. Kören bildades inför kårhusinvigningen 1994, och har sedan dess spridit skönsång i Lund och dess omgivningar. Om du vill sjunga med oss finns information om antagning av nya medlemmar under Sjung i LTH-kören.


Elektrotekniska föreningen

ElektroTekniska Föreningen vid TLTH bildades våren 1964, tre år efter att TLTH själv formats. Alltsedan dess har vi varit en samlingspunkt för teknologer som vill omsätta sina idéer till praktiska alster. ETF arbetar på ideell basis och är erkänd som fri förening under Teknologkåren.


Datorföreningen

Datorföreningen vid LU & LTH, eller kort och gott DF, har funnits sedan 1991. Vi är en förening för studenter och anställda vid LU & LTH. Vi har också ett stort alumninätverk med medlemmar på många intressanta arbetsplatser.


Brädspelsföreningen LAIR

Lair är en spelförening som håller till på Lunds Tekniska Högskola och är till för alla som gillar att spela spel och umgås. Vi spelar allt möjligt men mest brädspel, var dock inte rädd att fråga för det finns säkert någon som sysslar med samma spel som du. Var inte heller rädd för att ta med egna spel du vill ha spelsällskap till, det finns säkert någon som är sugen på att testa.


Lundapyrot

LundaPyrot är en ideell förening vid Lunds Tekniska Högskola. Vi komponerar och anordnar fyrverkerier och specialeffekter, både inom- och utomhus, i alla storlekar för såväl företag och föreningar som privatpersoner.LundaPyrot grundades 1986 när en lundastudent fick uppleva ett fyrverkeri som sköts av vår systerförening, Chalmers Pyrotekniska Kommitté från Göteborg. Han tyckte det verkade så roligt att han då bestämde sig för att Lund också behövde en pyroteknisk förening. Med lite starthjälp från Chalmers så startades LundaPyrot och sen dess har föreningen bara vuxit. Idag är meritlistan lång och föreningen växer som aldrig förr.


Lunds kristna teknologer

LuKT är en grupp för dig som läser eller jobbar på LTH och som söker en kristen gemenskap att be och diskutera med. En del av gruppen träffas varje onsdag 12.15 i Fysicum och en del varje torsdag i Kårhuset (vi träffas innanför entrén till Kårhuset 12.15, sedan går vi till ett grupprum).  Träffarna brukar innehålla lunch, bön, bibelläsning och gemenskap. Välkommen!


Lund Sustainable Engineers

Syftet med LSE är att få upp teknologers intresse och engagemang för miljö- och etikfrågor. Fokus ska ligga på att få upp teknologers kunskap, medvetenheten och ett engagemang för hållbar utveckling som sedan kan tas med ut i yrkeslivet.


Gastronomiföreningen Allium

Gastronomiföreningen Allium vid Lunds Tekniska Högskola bildades med syftet att samla de personer på LTH som brinner för god mat och dryck i en förening, och sedan låta dessa skapa den bästa maten på LTH. Föreningen verkar för att främja en gastronomisk kultur på LTH samtidigt som det är ett forum för gastronomiskt kunniga och intresserade studenter.


Engineering World Health Lund Engineering

World Health Lund är en lokalförening av Engineering World Health, med syfte att inspirera och mobilisera ingenjörer för att förbättra kvalitén på sjukvård i utsatta regioner.


iGem Lund

iGEM är en tävling inom syntetisk biologi där lag från hela världen utformar och genomför sina egna forskningsprojekt som de sedan tävlar med.  Man ska inte låta sig luras av att texten "syntetisk biologi", det är långt ifrån endast biotekniker som det här är relevant för, för att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs kunskaper i biologi, kemi, matematik, elektronik och programmering.


f e m v a k d Dokt n w i