Gå till nya hemsidan för att söka access, https://www.tlth.se/access 

f e m v a k d Dokt n w i